Norwegian International Language School
Mizerna 16 34-440 Kluszkowce

Phone:
Skype:
Mail:
+48 787 710 164
native-talking
info@norint.euVAT: PL 735-279-86-50
REGON: 122526704

My Cart

The cart is empty

Why learn Norwegian?


Demo courses

Norint Norsk – A1.1 Track 2

Ny i Norge - Norwgian learning book

 

Username: demo
Password: demo-123

<<Login>>


Norint Norsk A2.2 – Track 2

Ny i Norge - A2 - Norwgian learning book

 

Username: demo
Password: demo-123

<<Login>>


Norint Norsk B1.1 – Track 2

Mer Norsk - B1 Norwgian learning book

 

 

Username: demo
Password: demo-123

<<Login>>


Norint norsk B2.1 – Track 2

Det går bra! - B2 Norwgian learning book

 

Username: demo
Password: demo123

<<Login>>

 • Monolitten, Vigelandsparken

  Monolitten, Vigelandsparken
  Monolitten er en steinsøyle plassert i Vigelandsparken i Oslo og ble ferdigstilt av Gustav Vigeland i 1943. Søylen, som består av 121 figurer, står på Vigelandsparkens høyeste punkt.

 • Trondheim By

  Trondheim By
  Trondheim (tidligere Nidaros og Trondhjem) er en bykommune i Sør-Trøndelag, og den tredje mest folkerike kommunen og byen i Norge med sine 179 123 innbyggere.

 • Ålesund By

  Ålesund By
  Ålesund er en kommune og by på Sunnmøre i Møre og Romsdal fylke. Byen er verdens største eksporthavn for klippfisk og har en travel fiskerihavn midt i sentrum med salg av fersk fisk.

 • Koldalen

  Koldalen
  Vakker norsk natur, med høye fjell og dype daller som faller ned i sjøen. Her ser vi Koldalen, sett her fra kajakk.

OGÓLNE WARUNKI

Akceptacja ogólnych warunków
Zamawiając produkt z naszej strony internetowej, akceptują Państwo Ogólne warunki, w tym naszą Politykę prywatności.

Ogólne warunki kupna, wysyłki i zwrotu produktów można znaleźć poniżej.

Zmiany cen
Norint zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych produktów. Ceny obowiązujące w chwili złożenia zamówienia nie mogą ulec zmianie. *W sytuacji błędów oprogramowania albo błędu człowieka, na przykład jeśli jest rzeczą oczywistą, że cena oferowanego produktu jest błędna, Norint zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia – otrzymają Państwo powiadomienie o tym fakcie.

Zmiana asortymentu produktów
Norint zastrzega sobie prawo do zmiany produktów dostępnych na swojej stronie oraz do usunięcia z gamy produktów któregoś z nich, zanim zakup zostanie zarejestrowany.

Informacje o produkcie
Dokładamy wszelkich starań, aby upewnić się, że wszystkie treści zawarte na naszej stronie są poprawne. Jako że jesteśmy tylko ludźmi rezerwujemy sobie jednak prawo do wystąpienia niezamierzonych błędów. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja, zapewniamy zwrot kosztów lub alternatywny kurs.

Masz mniej niż 18 lat?
Jeśli jesteś w wieku poniżej 18 lat, Twoi rodzice lub opiekunowie muszą wyrazić zgodę na dokonywanie zakupów za pośrednictwem naszej strony internetowej, a także na udział w naszych kursach.

Uszkodzenia podczas transportu
Wszystkie wysyłane przez nas paczki są ubezpieczone. Jeśli w momencie doręczenia paczka i/lub jej zawartość jest uszkodzona, należy to zgłosić kurierowi. Zwracając nam produkty takie jak książki lub słuchawki, radzimy korzystać z przesyłek ubezpieczonych (z gwarancją zwrotu kosztów w przypadku zaginięcia). Zawsze należy zachować paragon. W razie zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń podczas rozpakowywania przedmiotów, prosimy o kontakt.

 


 

ZAKUPY, WYSYŁKA, ZWROT PRODUKTU

ZAKUPY
Tylko klienci z prawidłowym adresem europejskim mogą składać zamówienia w naszym sklepie internetowym. Niestety obecnie nie jesteśmy w stanie wysłać naszych produktów do krajów innych niż europejskie. Nie dotyczy to naszych kursów, które mogą kupić również osoby spoza Europy.

Jeżeli chodzi o sposób płatności, akceptujemy karty kredytowe: Visa i MasterCard za pośrednictwem systemu Paypal. Dokonywanie zakupów na naszej stronie internetowej jest zabezpieczone przez SSL.

Ceny podane są w euro, w PLN lub w NOK, w zależności od ustawień języka i kraju.

Firma Norint - Norwegian International Language School jest zarejestrowana w Polsce (PL735-279-86-50) i działa zgodnie z polskim prawem.

DOSTAWA
Zrealizujemy Państwa zamówienie tak szybko, jak to jest możliwe, zwykle do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia, o ile dotyczy produktu w formie cyfrowej. Ponieważ większość naszych produktów jest związana z oferowanymi kursami, przed rozpoczęciem kursu wysyłamy hasło, nazwę użytkownika oraz wszystkie potrzebne szczegóły pocztą elektroniczną. Prosimy przeczytać informacje o kursie i list powitalny, aby się z nimi zapoznać.

ZWROT
Gwarantujemy prawo do wymiany lub otrzymania pełnego zwrotu kosztów zakupionego produktu w ciągu 14 dni od daty jego dostarczenia; prawo to nie dotyczy produktów cyfrowych. Wymiana lub zwrot są możliwe pod warunkiem że produkt nie był używany i nie jest uszkodzony. ZWRACANY PRODUKT MUSI ZAWIERAĆ ORYGINALNE OPAKOWANIE.

Zwrotu kosztów dokonujemy za pośrednictwem systemu Paypal, zwykle w ciągu 4 do 6 dni roboczychpo otrzymaniu zwrotu produktu. Klient ponosi całkowity koszt zwrotu produktu.

Poniżej znajdują się informacje dotyczące warunków gwarancji.

Zasady dotyczące zwrotów kursów zakupionych na naszej stronie:

Rejestracja na kurs jest wiążąca. W przypadku rezygnacji z kursu co najmniej 7 dni przed datą jego rozpoczęcia, należy uiścić opłatę w wysokości 50 euro. Rezygnacja z kursu mniej niż siedem dni przed datą jego rozpoczęcia wiąże się z utratą 40% ceny kursu.

W sytuacji niepowiadomienia nas o rezygnacji z kursu nie oferujemy zwrotu kosztów.

Jeśli kurs nie rozpocznie się ze względu na brak wymaganej minimalnej liczby uczestników lub z jakiegokolwiek innego powodu, który nie wynika z winy ucznia, wówczas zapewniamy całkowity zwrot opłaty za kurs. Ponadto oferujemy możliwość dołączenia do podobnego kursu, jeżeli student jest zainteresowany.

W przypadku choroby uniemożliwiającej uczestnictwo w kursie prosimy o dostarczenie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego. Jeżeli wybrali Państwo tok indywidualny, w przypadku choroby oferujemy zwrot kosztu kursu lub możliwość jego kontynuacji, kiedy to będzie możliwe.

Szczegóły regulaminu szkoły można znaleźć tutaj

Proces Gwarancji:
Przed zwrotem jakiegokolwiek produktu należy skontaktować się z firmą Norint przez telefon lub e-mail w celu uzyskania odpowiedniego pozwolenia.

Następnie należy zorganizować i opłacić wysyłkę produktu do Norint - Polska.

Przesyłka powinna zawierać następujące informacje: Państwa imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz krótkie uzasadnienie problemu.

 
ENGLISH T&C

Please also see our Privacy statement.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS  

Acceptance of general terms and conditions
By ordering from our site, you accept our general terms and conditions, including our Privacy Statement.

For terms and conditions of purchasing, shipping and returns please see below.

Price changes
Norint reserves the right to change prices. Prices at the time of placing an order are valid throughout the buying process. *At times where software or human errors for instance list products with an obvious faulty price, Norint reserves the rights to cancel the order -notifications will be given.

Change of product assortment
Norint reserves the right to change its stock availability on the site and to remove items from the product range before a purchase has been registered.

Product information
We do our best to make sure that all of the content on our site is correct. However, as we are only human, we reserve the right that unintentional errors may occur. In such cases we may offer a refund or an alternative course.

Under 18 years old?
If you are under the age of 18, your parents’ or guardian’s consent is required to make purchases on this site and to participate in our courses.

Damage during transportation
All shipped packages are insured. If the package and/or the content is damaged upon arrival, please report it to the courier upon delivery. When returning goods such as books or headsets to us, do not use  uninsured mail (and you will not be reimbursed if the package is lost). Always keep your receipt. If you notice any damages when you unpack your items, please contact us.

Shopping, shipping and customs
Only Customers with a valid European address may place orders in this webshop. Unfortunately, we are currently not able to ship our products outside of Europe, even if courses can be bought from outside of the EU.
In terms of payment, we accept credit cards: VISA and Mastercard via the Paypal gateway. Making purchases on this website is secure by  SSL.
Prices are stated in EURO, PLN  or NOK depending on your language settings and country. Purchases can only be made in from counties that Paypal support, if you are in a country that Paypal does not support please contact us for off-line payment.

Norint - Norwegian international language school are registered (PL735-279-86-50), and operate out of  Poland, under Polish law.  

 

Shopping, Shipping & Returns

SHOPPING
Only Customers with a valid European address may place orders in this webshop. Unfortunately, we are currently not able to ship our products outside of Europe, even if courses can be bought from outside of the EU.
In terms of payment, we accept credit cards: VISA and Mastercard via the Paypal gateway. Making purchases on this website is secure by  SSL. .
Prices are stated in EURO, PLN  or NOK depending on your language settings and country. Purchases can only be made in from counties that Paypal support, if you are in a country that Paypal does not support please contact us for off-line payment.

SHIPPING
We will ship your order as soon as we can, normally within 48 hours of placing your order if the order has none digital products. However, most of our products are course related and you will be given digital passwords and usernames before your course starts along with all needed details. See you course information and welcome letter for details about what you will need.

RETURNS
You have the right to exchange or receive a full refund on none digital items you have purchased within 14 days of their delivery. Exchanges and refunds are issued providing the product has not been used and is not damaged. ORIGINAL WRAPPING MUST FOLLOW THE RETURN. Refunds will be paid via the Paypal refund and normally take 4 to 6 businessdays after we received your return. You are responsible for the return shipping costs. For our warranty info, please see below.

Courses bought from this site have the following return policy:
 • Course registration is binding, if you wish to resign from your course 7 days prior to the course start-up date then there is a cancellation fee of 50 euro to be paid. If you resign from you course less than seven days before the course start-up then there is a cancellation fee of 40% of your course fee.
 • If you do not attend your course without any notification to us, we will not offer any refund.
 • If a course does not start due to the minimum number of students not being reached or for any other reason that is not within the control of the student then we will refund the course fee in full. Alternatively, offer the student the option to join a similar course if this is satisfactory for the student.
 • If you become ill and are unable to attend the course for this reason then please forward a doctor certificate stating that you are unable to attend the course. For individual lessons we will offer you a refund in such cases or continue the course once you are healthy again.
For full details of the schools regulations please see here

The Warranty Process:

 • Before returning any product, you must contact Norint by phone or e-mail to obtain a return authorization.
 • Arrange and pay shipping the product to Norint - Poland.
 • Remember to include a note with your name, address and phone number AND, make sure to include a short statement explaining the problem.

 

T&C in polish