Norwegian International Language School
Mizerna 16 34-440 Kluszkowce

Phone:
Skype:
Mail:
+48 787 710 164
native-talking
info@norint.euVAT: PL 735-279-86-50
REGON: 122526704

My Cart

Handlekurven er tom

Hvorfor lærer vi norsk?


Demo kurs

Norint Norsk – A1.1 Spor 2

Ny i Norge - Norsk A1 lærebok

 

Brukernavn: demo
Passord: demo-123

<<Login>>


Norint Norsk A2.2 – Spor 2

Ny i Norge - Norsk A2 lærebok

 

Brukernavn: demo
Passord: demo-123

<<Login>>


Norint Norsk B1.1 – Spor 2

Mer Norsk - Norsk B1 lærebok

 

 

Brukernavn: demo
Passord: demo-123

<<Login>>


Norint norsk B2.1 – Spor 2

Det går bra! - Norsk B2 lærebok

 

Brukernavn: demo
Passord: demo-123

<<Login>>

 • Monolitten, Vigelandsparken

  Monolitten, Vigelandsparken
  Monolitten er en steinsøyle plassert i Vigelandsparken i Oslo og ble ferdigstilt av Gustav Vigeland i 1943. Søylen, som består av 121 figurer, står på Vigelandsparkens høyeste punkt.

 • Trondheim By

  Trondheim By
  Trondheim (tidligere Nidaros og Trondhjem) er en bykommune i Sør-Trøndelag, og den tredje mest folkerike kommunen og byen i Norge med sine 179 123 innbyggere.

 • Ålesund By

  Ålesund By
  Ålesund er en kommune og by på Sunnmøre i Møre og Romsdal fylke. Byen er verdens største eksporthavn for klippfisk og har en travel fiskerihavn midt i sentrum med salg av fersk fisk.

 • Koldalen

  Koldalen
  Vakker norsk natur, med høye fjell og dype daller som faller ned i sjøen. Her ser vi Koldalen, sett her fra kajakk.

Offisielle eksamener som bekrefter kunnskap om det norske språket.

I øyeblikket er det tre offentlige språkprøver fra VOX, som bekrefter kjennskap til det norske språket: Norskprøve I (A1), Norskprøve II (A2), Norskprøve III (B1) og Norskprøve IV (B2). I tillegg til dette har vi Bergenstest (B2 & C1) - norsk på avansert nivå fra folkeuniversitetet.

Vennligst ta hensyn til at Norskprøve 4 (B2) ble avholdt for første gang i desember 2015. Hvis du deltar på kurs, som forbereder deg til Norskprøve 4, kontroller at den er tilrettelagt til de kravene som denne testen har.

Norskprøvene består av en skriftlig og en muntlig prøve. Den skriftlige prøven består av delprøver i lytteforståelse, leseforståelse og skriftlig framstilling. Prøven i muntlig kommunikasjon inneholder både individuelle oppgaver og samtaleoppgaver.

Alle kandidater melder seg opp til samme delprøve i leseforståelse og i lytteforståelse, uavhengig av nivå. Til delprøven i skriftlig framstilling og til prøven i muntlig kommunikasjon melder kandidaten seg opp til enten en prøve på A1/A2-nivå, A2/B1-nivå eller en prøve på B1/B2-nivå.

Den skriftlige prøven består av tre delprøver og tar cirka 3–3,5 timer fordelt på:

 • Delprøve i lytteforståelse – cirka 30 minutter
 • Delprøve i leseforståelse – cirka 75 minutter
 • Delprøve i skriftlig produksjon nivå A1-A2 – cirka 60 minutter/ nivå A2-B1 – cirka 90 minutter

 

Den muntlige prøven på nivå A1-A2 og A2-B1 varer i cirka 20 minutter.

Norskprøve I A1

Norskprøve A1 er den første offisielle eksamenen med godkjent sertifikat. Det inkluderer et utvalg av materiale på A1-nivå i henhold til CEFR. Studentene blir undersøkt for deres evne til å forstå vanlige uttrykk knyttet til områder av hverdagen (f.eks. svært enkelt familieinformasjon, shopping, lokal geografi, sysselsetting), evnen til å kommunisere i enkle og rutinepregede samtalesituasjoner som krever en direkte utveksling av informasjon om kjente og rutine pregete temaer. De må også være i stand til å beskrive på en enkel måte aspekter av sin bakgrunn, nærmiljø og saker i områder av grunnleggende behov.

 

Norskprøve II A2

Norskprøve A2 er den andre offisielle eksamenen med godkjent sertifikat. Det inkluderer et utvalg av materiale på A2-nivå i henhold til CEFR. Studentene blir undersøkt om de kan bruke språket på dette nivået. De skal kunne forstå setninger og vanlige uttrykk knyttet til områder av hverdagen (f.eks svært grunnleggende informasjon om personlig og familieinformasjon, shopping, lokal geografi og sysselsetting), evnen til å kommunisere i enkle og rutinepregede samtalesituasjoner som krever en direkte utveksling av informasjon om kjente og rutine pregete temaer. De må også være i stand til å beskrive på en enkel måte aspekter av sin bakgrunn, nærmiljø og saker i områder av grunnleggende behov.

 

Norskprøve III B1

Norskprøve III B1 er en ofte brukt målestokk for de som ikke ønsker eller trenger å ta den avanserte språktest - Bergenstest. Norskprøve III B1 tester studentenes evne til å bruke språket med en grad av taleferdighet og spontanitet slik at samtaler med morsmålsbrukere ikke byr på store belastninger for noen av partene. Studentene må være i stand til å forstå tekster skrevet i direkte og tydelig strukturert målform.

Norskprøve IV B2

Norskprøve IV B2 er en ny prøve som vil kunne brukes for de som ønsker å bestå en ofentligprøve på nivå B2, men den erstatter ikke Bergenstest for de som trenger et sertificate på C1 nivå. Norskprøve IV B2 tester studentenes evne til å bruke språket med en stor grad av taleferdighet og spontanitet slik at samtaler med morsmålsbrukere ikke byr på belastninger for noen av partene. Studentene må være i stand til å forstå tekster skrevet i direkte og tydelig strukturert målform.

Norskprøve II A2, Norskprøve III B1og Norskprøve IV B2 er avsluttende tester for kurs på tilsvarende nivå. Hver av testene er utformet for å evaluere elevenes språkferdigheter på de tilsvarende nivåene som definert i læreplanen. Norskprøve II A2 og Norskprøve III B1 har en skriftlig og en muntlig del som vil teste studentenes språkferdigheter samt studentenes generell kunnskap om Norge. Den generelle kunnskapen er tatt fra pensum på tilsvarende nivå. 

Bergenstest B2-C1

Bergenstest er den mest avanserte eksamenen i det norske språket. Det er rettet mot folk som søker arbeid i stillinger som krever god kunnskap om språket. Dette omfatter yrker som leger, farmasøyter, lærere, osv. Det kreves også ofte av folk som ønsker å studere i Norge.

For mer informajon om disse testene, kan du besøke: folkeuniversitetet.no eller vox.no