Norwegian International Language School
Mizerna 16 34-440 Kluszkowce

Phone:
Skype:
Mail:
+48 787 710 164
native-talking
info@norint.euVAT: PL 735-279-86-50
REGON: 122526704

My Cart

Handlekurven er tom

Hvorfor lærer vi norsk?


Demo kurs

Norint Norsk – A1.1 Spor 2

Ny i Norge - Norsk A1 lærebok

 

Brukernavn: demo
Passord: demo-123

<<Login>>


Norint Norsk A2.2 – Spor 2

Ny i Norge - Norsk A2 lærebok

 

Brukernavn: demo
Passord: demo-123

<<Login>>


Norint Norsk B1.1 – Spor 2

Mer Norsk - Norsk B1 lærebok

 

 

Brukernavn: demo
Passord: demo-123

<<Login>>


Norint norsk B2.1 – Spor 2

Det går bra! - Norsk B2 lærebok

 

Brukernavn: demo
Passord: demo-123

<<Login>>

 • Monolitten, Vigelandsparken

  Monolitten, Vigelandsparken
  Monolitten er en steinsøyle plassert i Vigelandsparken i Oslo og ble ferdigstilt av Gustav Vigeland i 1943. Søylen, som består av 121 figurer, står på Vigelandsparkens høyeste punkt.

 • Trondheim By

  Trondheim By
  Trondheim (tidligere Nidaros og Trondhjem) er en bykommune i Sør-Trøndelag, og den tredje mest folkerike kommunen og byen i Norge med sine 179 123 innbyggere.

 • Ålesund By

  Ålesund By
  Ålesund er en kommune og by på Sunnmøre i Møre og Romsdal fylke. Byen er verdens største eksporthavn for klippfisk og har en travel fiskerihavn midt i sentrum med salg av fersk fisk.

 • Koldalen

  Koldalen
  Vakker norsk natur, med høye fjell og dype daller som faller ned i sjøen. Her ser vi Koldalen, sett her fra kajakk.

Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR) 

Alle våre kurs er basert på det europeiske rammeverket for språk. Disse retningslinjene beskriver prestasjoner av deltakere i fremmedspråk over hele Europa, og i økende grad i andre land utenfor Europa (f.eks. Colombia og Filippinene). Dette systemet ble opprettet av Europarådet som den viktigste delen av prosjektet "Læring av fremmedspråk av europeiske borgere." Hovedmålsettingen er å gi metoder for læring, undervisning og vurdering av språkkunnskaper, som gjelder for alle språk i Europa. I november 2001 anbefalte EU resolusjon å bruke CEFR å etablere systemer for kontroll og godkjenning av språknivå. Seks nivå (se nedenfor) har blitt en allmenn akseptert standard for vurdering av individets språkkunnskaper.

Europeisk rammeverk for Språk (CEFR) deler elevene inn i tre hovedgrupper, og disse igjen inn i 2 delgrupper hver. Vi har med dette seks språklige nivå som kan fastslå studentens språklige egenskaper:

 

Grunnleggende nivå.

A1

 • Personener som bruker språket på dette nivået kan forstå og bruke kjente dagligdagse uttrykk og svært enkle uttrykk rettet mot spesifikke behov i hverdagen.
 • De kan formulere spørsmål om personlige forhold som hvor de bor, folk de kjenner og ting de har hjemme. De bør også kunne svare på slike spørsmål.
 • De må kunne introdusere seg selv og andre. Kunne holde samtaler på en enkel måte, forutsatt at samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og er innstilt på å hjelpe.

 

A2

 • Personener som bruker språket på dette nivået skal kunne forstå setninger og vanlige uttrykk knyttet til områder av hverdagen (f.eks svært grunnleggende informasjon om personlig og familieinformasjon, shopping, lokal geografi og sysselsetting).
 • De bør kunne kommunisere i rutine, enkle kommunikasjonssituasjoner som krever en direkte utveksling av informasjon om kjente og rutinemessige saker.
 • De bør kunne lett beskrive sitt opphav og miljøet der de bor, og saker knyttet til umiddelbare behov.

 

  Mellom nivå.

B1

 • Personer som er på dette nivået må kunne bruke språket til å uttrykke seg og forstå hovedinnholdet i klar, standard uttalelse om kjente emner knyttet til bl.a. arbeid, skole, fritid, osv.
 • De skal kunne håndtere de fleste situasjoner som kan oppstå når de reiser i et område der språket snakkes.
 • De skal kunne produsere en enkel og sammenhengende muntlig eller skriftlig produksjon om emner som er kjente eller av personlig interesse.
 • De må kunne beskrive opplevelser og hendelser, drømmer, ønsker og planer, og kort forklare og begrunne sine meninger og planer.

 

B2 

 • Personer som bruker språket på dette nivået forstår hovedinnholdet i komplekse tekster om både konkrete og abstrakte emner, inkludert forståelse av tekniske diskusjoner i personens fagområde.
 • De må kunne kommunisere så spontant og flytende at en normal samtale med morsmålsbrukere av språket ikke forårsaker anstrengelser hos noen av partene.
 • De skal kunne et bredt spekter av emner, produsere klare, detaljerte muntlige eller skriftlige produksjoner, og forklare sine posisjoner på saker i en diskusjon, vurderer fordeler og ulemper ved ulike alternativer.

 

Høyere nivå.

C1

 • Personer som bruker språket på dette nivået skal kunne forstå et bredt spekter av krevende, lengre tekster, og kunne forstå den detaljert betydningen av tekstene.
 • Studenten skal kunne uttrykke seg flytende og spontant uten at det merkes at vedkommende leter etter uttrykksmåter.
 • Studenter på C1 nivå skal fleksibelt og effektivt være i stand til å bruke språket på sosiale, akademiske og profesjonelle måter.
 • Kan produsere klare, godt strukturerte, detaljerte tekster om komplekse emner, viser kontrollert bruk av organisasjonsmønstre, kontakter og sammenhengende enheter.

  C2

 • Personer på C2 nivå skal kunne forstå uten problemer praktisk talt alt hørt eller lest.
 • De skal kunne sammenfatte informasjon fra ulike muntlige og skriftlige kilder, rekonstruere argumenter og konklusjoner i en sammenhengende framstilling.
 • Studenter på C2 nivå skal kunne uttrykke seg selv spontant, meget flytende og presist, differensiere finere nyanser selv i de mest komplekse situasjoner.

 

CEFR - beskriver hva en elev er ment å være i stand til å gjøre i lesing, lytting, snakking og skriving på hvert nivå.