Bergenstest - nivå B2 / C1

Bergenstest er en skriftlig eksamen for utlendinger som har tenkt å studere i Norge, samt å søke på jobber som krever gode språkkunnskaper (f.eks. Leger, farmasøyter, lærere, advokater osv.) Og for norske statsborgere som har fullført videregående utdanning i utlandet.

Den muntlige eksamenen er utviklet hovedsakelig for helsepersonell og andre utlendinger som, når de søker om å studere eller jobbe i Norge, er pålagt å dokumentere evnen til å snakke norsk på et avansert nivå.

Den skriftlige eksamenen består av to, to og en halv times blokker fordelt på fem mindre deler:

Blokk I :

  • Leseforståelse: tre tekster, 28-32 åpne spørsmål og flervalgsspørsmål.
  • Lytte: 25 flervalgsspørsmål.
  • Oppsummering av intervjuet jeg hørte.

Blokk II : ,

  • Grammatikk, ord og uttrykk: 30 problemer.
  • Essay: ett beskrivende spørsmål.

Eksamensdatoer i 2021 i Oslo (eksamensdatoer i andre byer er tilgjengelig på Folkenuniversitetets nettsted):

  • skriftlig del: 10.april
  • muntlig del: 6. februar, 24.april

Du kan ta den skriftlige eksamen i følgende norske byer: Trømso, Alta, Bodø, Trondheim, Ålesund, Førde, Bergen, Haugesund, Stavanger, Arendal, Fredrikstad, Larvik og Oslo. Og den muntlige eksamen i: Trømso, Trondheim, Ålesund, Bergen, Stavanger, Oslo.

Priser:

  • Skriftlig del: 2390 kroner
  • Muntlig del: 1090 kroner

Hvis du ikke kan komme til Norge, kan du ta den skriftlige eksamen i utlandet på spesielle vilkår fastsatt av den norske ambassaden.

Du kan melde deg på Bergenstest bare innen fristen på nettstedet folkeuniversitetet.no ; registrering er bindende.

Kandidater med dysleksi kan prøve å tilpasse reglene for eksamen for å dekke deres behov.