online kurs

Kursene våre holdes på en brukervennlig pedagogisk plattform. Hver leksjon blir dirigert av en polsk lærer eller en norsk lærer. Vi underviser ikke bare grammatikkregler og ordforråd, men mest av alt fokuserer vi på riktig bruk av nylærte setninger og grammatiske strukturer, riktig uttale og aksent. Nettkurs i norsk er et flott alternativ for folk som har lite tid eller bare foretrekker å studere når og hvor de vil.

  • permanent tilgang til læringsplattformen
  • leksjoner med en erfaren lærer (native eller polsk lærer)
  • alt studiemateriell
  • stor fleksibilitet i planlegging av leksjonstider
  • individuell tilnærming til behovene til hver elev og deres læringstempo
  • mulighet for å lage en virtuell klasse, der kurset deltas av 2 til 5 personer, og dermed kan du stole på mer attraktive priser!