Alfabetiseringskurs

Norsk språkforberedelseskurs

Som en del av kurset tilbyr vi:

 • 20 individuelle leksjoner (45 minutter) med en online lærer,
 • permanent tilgang til utdanningsplattformen
 • læremateriell (tester, spill, digitale flashcards),
 • tilgang til “Ny og Norge” undervisningsmateriell og e-bok (digital lærebok)

Kursdetaljer:

Den estimerte totale varigheten av kurset er 64 timer (inkludert ditt eget arbeid).

Forberedelseskurset er designet for personer som ikke tidligere har hatt kontakt med norsk og ikke har grunnleggende utdannelse på morsmålet sitt. På dette kurset vil studentene få en grunnleggende forståelse av å lese og skrive på norsk, samt forberedelse til neste trinn i studien, A1 Standardkurs.

Introduksjonskurset er designet for å gi et godt grunnlag for videre språkopplæring.
Den fokuserer på talespråket, å forstå strukturene i det norske alfabetet, mestre grunnleggende ordforråd og setningsstrukturer. Studenten lærer seg også metodene og strategiene for å hjelpe med å lære et nytt språk så effektivt som mulig.

Vær oppmerksom på at dette ikke er et vanlig kurs. Studentene bør velge dette kurset kun hvis de:

 • har problemer med å skrive og lese på morsmålet,
 • er dyslektiske, så vil dette kurset gi dem en god start
 • har ingen leseferdighet på sitt eget språk,
 • kommer fra et land som ikke bruker det latinske alfabetet eller ikke kjenner det latinske alfabetet.

Alfabetiseringskurs er mulig med lærere som snakker følgende språk: engelsk, tysk, polsk, fransk og portugisisk.

For ytterligere språkalternativer, vennligst kontakt oss.

Grunnleggende mål for kurset:

 • lære å bruke det norske alfabetet,
 • lære å gjenkjenne og uttale lyder som er typiske for det norske språket
 • forstå korte setninger relatert til familie og hverdag,
 • forståelse og evne til å danne enkle setninger,
 • lage enkle spørsmål på en forståelig måte
 • muligheten til å uttrykke dine egne livserfaringer veldig enkelt,
 • utvikle teknikker for å lære et fremmed språk,
 • skaffe deg de nødvendige ferdighetene for å kunne lære norsk etter å ha mestret de grunnleggende grammatikkreglene.