A2 - elementært nivå:

Som en del av kurset tilbyr vi:

 • 54 individuelle (45 minutter) live-leksjoner med lærer online,
 • permanent tilgang til utdanningsplattformen, A2-nivå,
 • læremateriell (tester, spill, digitale flashcards),
 • tilgang til undervisningsmateriell “Ny og Norge” og den siste versjonen av e-boken (digital lærebok), samt lydfiler,

Kursdetaljer:

Kurset A2 er utarbeidet for personer som har fullført kurset for nybegynnere A1 . Før du melder deg på kurset, blir alle studentene bedt om å gjennomføre en språkkunnskapsprøve . Resultatene vil bli brukt av læreren som en veiledning i individuell studentveiledningen. Det lavere mellomnivåkurset ble opprettet som en fortsettelse av A1-kurset, også basert på Norsk språkopplæringsprogram og generell sosial kunnskap for voksne (“Lærerplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne”) etablert av VOX (Norsk utdanningsetat ved Kunnskapsdepartementet).

Kurset på A2-nivå fokuserer studentens oppmerksomhet på å konsolidere og utvide tidligere tilegnet kunnskap. Det inkluderer læring av setningsstrukturer, grunnleggende hverdagsuttrykk samt læring om å lese, skrive og bruke norsk i praksis . I tillegg blir studenten bedre kjent med sosiale skikker og livsstil i Norge. Etter å ha fullført dette kurset, bør du kunne delta i rutinemessige intervjuer på mellomnivå. Dette kurset forbereder deg på den offisielle Norskprøve 2-eksamen.

Varigheten p[ kurset (54 timer) gitt nedenfor dekker antall leksjoner i løpet av kurset, men å mestre hele materialet på nivå A2 kan kreve mer tid. Det er en individuell sak.

Den estimerte totale varigheten av kurset er 124 timer (inkludert egen arbeidstid).

A2 videregående kurs er tilgjengelig med lærere som snakker følgende språk: polsk, engelsk, tysk og fransk.

For flere språkalternativer, vennligst kontakt oss.

Krav som skal oppfylles for å delta i A2-kurset:

 • gjennomføring av norskkurs på A1-nivå,
 • tilegne seg kunnskap om norsk på nivå A1.

Kursmål på elementært nivå:

 • evne til å bruke et mer avansert språk,
 • forstå vanlige uttrykk,
 • for å forstå noen av hovedtemaene i nyhetene,
 • muligheten til å uttrykke sine preferanser og delta i direkte informasjonsutveksling,
 • evnen til å delta i en samtale som innebærer å uttrykke følelser, reaksjoner og tanker,
 • studenten skal kunne uttrykke om han eller hun er enig i noe,
 • studenten skal kunne lese enkle tekster, plakater og presseartikler.

 

På dette nivået skal studentene kunne forstå enkel hverdagstale og uttrykke seg om emner relatert til deres daglige liv. De skal også kunne delta i samtaler om allment kjente temaer der informasjon utveksles direkte.