gruppekurs

Kursmuligheter:

 • det billigste alternativet for å studere er i små grupper (3-5 personer)
 • muligheter for interaksjon med kursdeltakere som møtes under leksjonene i en delt virtuell klasse
 • læring i en gruppe har en motiverende effekt på studentene
 • faste møtetider om kveldene
 • standard omfang av materiale og læringstempo (vanligvis to møter i uken med to leksjoner hver gang)

Priser:

Polsk lærer Norsklærer
Hele kurset (54 leksjoner x 45 min.) 2160 PLN / person (40 PLN / leksjon / person) 2.430 PLN / person (45 PLN / leksjon / person)

Prisen inkluderer:

 • permanent tilgang til vår pedagogiske plattform og digital lærebok i løpet av læringsperioden
 • leksjoner med en erfaren lærer (morsmål eller polsk lærer)
 • alt studiemateriell
 • mulighet for å lære fagspråk, etter gjensidig avtale mellom lærer og studenter
 • forberedelse til Norskprøve eller Bergenstest, etter gjensidig avtale mellom lærer og studenter
 • etter endt utdanning, ytterligere mulighet for å bruke ressursene på plattformen vår gratis i en periode på 6 eller 12 måneder, avhengig av antall undervisninger (studenter som har tatt opptil 50 leksjoner – 6 måneder, studenter som har fullført mer enn 50 leksjoner – 12 måneder)
 • kursbevis på norsk