individuelle leksjoner

Kursmuligheter:

 • Individuelle norsktimer er ment for personer som verdsetter en individuell læringsprosess
 • deres nivå og frekvens er tilpasset studentenes personlige behov og evner
 • det er mulig å justere omfanget av det lærte materialet til studentens interesser og behov, f.eks. lære et profesjonelt språk (medisinsk, konstruksjon, osv.)
 • lærerens oppmerksomhet er 100% rettet mot eleven, som dermed mestrer de materialet raskere og mer selvsikkert
 • slike leksjon lar deg også lage en fleksibel timeplan, etter å ha satt datoen for den første leksjonen, bestemmer studenten i samråd med læreren datoene for de neste møtene

Priser:

Polsk lærer Norsklærer
1 leksjon (45 minutter) PLN95 105 PLN
pakke med 10 leksjoner PLN 900 1000 PLN
20 leksjonspakker PLN 1700 PLN 1900
Kurs 54 leksjoner PLN 4320 PLN 4860

Prisen inkluderer:

 • permanent tilgang til vår pedagogiske plattform og digital lærebok i løpet av læringsperioden
 • leksjoner med en erfaren lærer (morsmåltalende eller polsk lærer)
 • alt studiemateriell
 • stor fleksibilitet i planlegging av timene
 • individuell tilnærming til behovene til hver student og deres læringstempo
 • muligheten for å lære fagpråk, avhengig av studentens behov
 • forberedelse til Norskprøve eller Bergenstest
 • etter endt utdanning, ytterligere mulighet for å bruke ressursene på plattformen vår gratis i en periode på 6 eller 12 måneder, avhengig av antall undervisninger gjennomført (studenter som har hatt opptil 50 leksjoner – 6 måneder, studenter som har fullført mer enn 50 leksjoner – 12 måneder)
 • kursbevis på norsk