Norskprøve har to hoveddeler: skriftlig og muntlig.

Den skriftlige testen (gjennomført med bruk av PC) består av:

  • lytte- og lytteforståelsesøvelser (25-50 minutter)
  • lese- og forståelsesøvelser (75 minutter)
  • stiloppgave om et gitt emne, A1/A2 og A2/B1 (90 minutter), B1/B2 (120 minutter)

De to første delene av den skriftlige testen justeres fortløpende til språknivået til testtakeren. Antall foreslåtte oppgaver avhenger av riktigheten i svarene du får, dvs. jo flere riktige svar, jo flere og vanskeligere øvelser å løse. Hvis svarene stemmer, øker også antall spørsmål som skal gjøres i første del av testen.

Den muntlige eksamen (ca. 20-30 minutter) er delt i 3 deler:

  • samtale
  • individuell uttalelse om et gitte emne.

Å bruke eventuell ekstra “hjelp” mens du tar eksamen (som Internett, ordbok, telefon, notater, personen som sitter ved siden av deg eller arbeidet deres osv.) Er uakseptabelt og straffes hardt (utvisning fra testen, manglende sertifikat for hvilken som helst del av eksamen, begrenset med å ta den på nytt i et år og).

Norskprøve (både skriftlig og muntlig) kan tas på følgende nivåer:

A1-A2, A2-B1 eller B1-B2. Valg av nivå avgjøres under påmelding. Bekreftelse på bestått eksamen på valgt nivå er utstedt sertifikat.

Nivå A1 tilsvarer tidligere Norskprøve 1, nivå A2 – Norskprøve 2, nivå B1 – Norskprøve 3, og nivå B2 er grunnlaget for opptak til studier i Norge.

Norskprøve eksamensdatoer i 2021:

VÅR 2021 
registrering for eksamen (online)28. januar – 22. januar 2021 eksamen 8. mars – 19. mars 2021 SOMMER 2021 
registrering for eksamen (online)14. april – 20. april 2021 eksamen1 8. mai – 28. mai 2020 HØST 2021 
eksamensregistrering (online)23. august – 27. august eksamen 27. september – 1. oktober

VINTER 2021 
eksamensregistrering (online)1. november – 5. november eksamen 6. desember – 10. desember

Norskprøve-eksamen holdes over hele Norge (i de fleste kommuner). Alle som vil kan ta del i det, de kan fritt velge stedet for å ta eksamen. Imidlertid har mange kommuner et begrenset antall plasser, så det er best å melde seg på eksamen tidlig i registreringsperioden.

Du kan kun melde deg på Norskprøve innen foreskrevet periode, inkl. via https://www.kompetansenorge.no/, som også inneholder annen nyttig informasjon.

Du kan registrere deg for begge, dvs. den skriftlige og muntlige delen av eksamenen, eller bare en av dem. Hvis du tar den skriftlige eksamenen for første gang, må du registrere deg for alle tre delene: lese, lytte og skrive. Hvis du allerede har tatt den før (i datamaskinversjonen), kan du også velge alle de tre delene av testen eller bare noen av dem.

Hvis du registrerer deg for eksamen, vil du motta en skriftlig beskjed minst to uker før planlagt dato, der du angir hvor og når du kan ta testen.

Det er vanligvis et gebyr for å ta Norskprøve. Hvert testsenter bestemmer hva prisen vil være. Du må også betale for å ta eksamen på nytt. Kostnadene ved eksamen varierer fra 300 – 2200 kroner, de er satt av enkeltkommuner og er synlige i registreringspanelet.

Men hvis du har rett til å lære norsk gratis, kan du også ta Norskprøve-eksamen gratis (en gang).

Norskprøve (etter individuell justering av testen) kan tas av synshemmede og hørselshemmede, studenter med dysleksi og andre problemer som gjør det vanskelig å bestå eksamen i henhold til vanlige regler. Hvis du trenger individuell eksamenstilpasning eller ikke er sikker på om du kan få det, kan du kontakte oss! Vi kan hjelpe deg med å få den informasjonen du trenger og fullføre formalitetene :-).