B1 - mellomnivå

Som en del av kurset tilbyr vi:

 • 54 individuelle leksjoner (45 minutter) med lærer online,
 • tilgang til “Mer Norsk” undervisningsmateriell og e-bok (digital lærebok),
 • permanent tilgang til utdanningsplattformen, nivå B1,
 • pedagogisk materiale (tester, spill, digitale flashcards).

Kursdetaljer:

Kurset B1 er utarbeidet for personer som har fullført Norskkurset på lavere mellomnivå A2-nivå. Før studenten melder seg på kurset, blir hver student bedt om å gjennomføre en språkkunnskapsprøve . Resultatene fungerer som en veiledning for læreren i individuell studentveiledning. For mer nøyaktig å bestemme nivået på studentens kunnskap, kan det være nødvendig å intervjue studenten.

B1-nivåkurset ble opprettet som en fortsettelse av A2-kurset, også basert på norskopplæringsprogrammet og generell sosial kunnskap for voksne (Lærerplan og norsk og samfunnskunnskap for voksne) etablert av VOX (Norsk etat for utdanning ved departementet for Utdanning).

Kurset på mellomnivå fokuserer studentens oppmerksomhet på å konsolidere og utvide den tidligere tilegnede kunnskapen. Det inkluderer studiet av setningsstrukturer, de stadig mer komplekse uttrykkene i hverdagen, samt lære å lese, skrive og bruke norsk i praksis . I tillegg blir studenten kjent med bedre sosiale skikker og livsstil i Norge. Etter fullført kurs skal studenten kunne delta i rutinemessige intervjuer på mellomnivå. Det er også grunnlaget for forberedelse til den offisielle Norskprøve 3 -eksamen.

Varigheten av kurset (54 timer) oppført nedenfor dekker antall leksjoner per kurs, men å mestre hele materialet på nivå B1 kan kreve mer tid. Det er en individuell sak.

Den estimerte totale varigheten av kurset er 144 timer (inkludert egen arbeidstid).

Videregående B1-kurs er tilgjengelig med lærere som snakker følgende språk: polsk, engelsk.

For ytterligere språkalternativer, vennligst kontakt oss.

Krav som skal oppfylles for å delta på B1-kurset:

 • gjennomføring av norskkurset på A2-nivå,
 • tilegne seg norskkunnskaper tilsvarende A2-nivået.

Kursmål på mellomnivå:

 • studentens evne til å forstå tydelig kommuniserte meldinger om forhold som er kjent for ham eller henne hjemme, på jobben, på skolen osv.
 • tilegne seg et ordforråd som er rikt nok til å kunne håndtere temaer i hverdagen
 • å kunne uttale de fleste norske ord tydelig og forståelig,
 • bedre og bedre evne til å føre en flytende samtale, avbrutt imidlertid ved å søke etter de riktige ordene og grammatiske strukturene,
 • evnen til å bruke de mest brukte grammatiske mønstrene som har blitt praktisert gjentatte ganger riktig (studenten skal mestre evnen til å bruke adverb av tid, bestemte og ubestemte prefiks for å nøyaktig konstruere en ytring),
 • muligheten til å uttrykke sine preferanser og utveksle informasjon direkte.