Norwegian International Language School

Telefon:
Skype:
E-mail:
+48 787 710 164
native-talking
info@norint.euNIP: PL 735-279-86-50
REGON: 122526704

My Cart

Koszyk jest pusty

Dlaczego norweski?


Kursy demo

Kurs A1 – poziom podstawowy

Ny i Norge - A1 Norwgian książka nauka

 

Login: demo
Hasło: demo-123

<<zaloguj się>>


Kurs A2 – średnio zaawansowany niższy

Ny i Norge - A1 Norwgian książka nauka

 

Login: demo
Hasło: demo-123

<<zaloguj się>>


Kurs B1 – poziom średnio zaawansowany

Mer Norsk- B1 Norwgian książka nauka

 

 

Login: demo
Hasło: demo-123

<<zaloguj się>>


Kurs B2 – poziom zaawansowany

Det går bra! - B2 Norwgian książka nauka

 

Login: demo
Hasło: demo-123

<<zaloguj się>>

 • Monolitten, Vigelandsparken

  Monolitten, Vigelandsparken
  Monolitten er en steinsøyle plassert i Vigelandsparken i Oslo og ble ferdigstilt av Gustav Vigeland i 1943. Søylen, som består av 121 figurer, står på Vigelandsparkens høyeste punkt.

 • Trondheim By

  Trondheim By
  Trondheim (tidligere Nidaros og Trondhjem) er en bykommune i Sør-Trøndelag, og den tredje mest folkerike kommunen og byen i Norge med sine 179 123 innbyggere.

 • Ålesund By

  Ålesund By
  Ålesund er en kommune og by på Sunnmøre i Møre og Romsdal fylke. Byen er verdens største eksporthavn for klippfisk og har en travel fiskerihavn midt i sentrum med salg av fersk fisk.

 • Koldalen

  Koldalen
  Vakker norsk natur, med høye fjell og dype daller som faller ned i sjøen. Her ser vi Koldalen, sett her fra kajakk.

 

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR)

 

Wszystkie nasze kursy języka norweskiego zostały przygotowane i są prowadzone w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. CEFR został stworzony przez Radę Europy jako główna część projektu pt. "Uczenie się języków obcych przez obywateli europejskich". Jego zasadniczym celem jest dostarczenie metod uczenia się, nauczania i oceny poziomu znajomości języka, która odnosi się do wszystkich języków europejskich, czyli także do języka norweskiego.
Sześć przedstawionych poniżej poziomów zaawansowania staje się powszechnie akceptowanym standardem oceny indywidualnej biegłości językowej. CEFR opisuje, co uczący się języka powinien opanować w zakresie czytania, słuchania, mówienia oraz pisania na każdym z wymienionych poziomów.

 

 

Poziomy podstawowe

A1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:

 • Rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego.
 • Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada.
 • Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

 

A2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:

 • Rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy).
 • Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe.
 • Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

 

 

    Poziomy samodzielności

B1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:

 • Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.
 • Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem.
 • Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane lub które ją interesują.
 • Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

 

B2 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:

 • Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności.
 • Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron.
 • Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

 

 

    Poziomy biegłości

C1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:

 • Rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio.
 • Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania.
 • Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych.
 • Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.

C2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:

 • Może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta.
 • Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia.
 • Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.