Kurs języka norweskiego A2 - poziom niższy średnio zaawansowany

W ramach kursu zapewniamy:

 • 54 indywidualne (45-minutowe) lekcje na żywo z lektorem online,
 • stały dostęp do platformy edukacyjnej, poziom A2,
 • materiały edukacyjne (testy, gry, cyfrowe fiszki),
 • dostęp do materiałów dydaktycznych “Ny i Norge” oraz najnowszej wersji e-booka (cyfrowy podręcznik), a także plików dźwiękowych,

Szczegóły kursu:

Kurs języka norweskiego A2 został przygotowany z myślą o osobach, które ukończyły kurs dla początkujących A1. Przed przystąpieniem do kursu wszyscy uczniowie proszeni są o wypełnienie testu oceniającego znajomość języka. Jego wyniki posłużą lektorowi jako wskazówka w indywidualnym prowadzeniu ucznia. Kurs na poziomie średnio zaawansowanym niższym został stworzony jako kontynuacja kursu A1, również w oparciu o program nauki języka norweskiego oraz wiedzy ogólnospołecznej dla osób dorosłych (“Lærerplan i norsk og samfunnskunnskap dla voksne”) ustanowiony przez VOX (Norweska Agencja ds. Kształcenia przy Ministerstwie Edukacji).

Kurs na poziomie A2 koncentruje uwagę ucznia na utrwalaniu i poszerzaniu zdobytej wcześniej wiedzy. Obejmuje naukę struktur zdaniowych, podstawowych wyrażeń dnia codziennego, a także naukę czytania, pisania i używania języka norweskiego w praktyce. Dodatkowo uczeń coraz lepiej poznaje społeczne zwyczaje oraz styl życia w Norwegii. Po ukończeniu tego kursu powinien być w stanie uczestniczyć w rutynowych rozmowach na poziomie średnio zaawansowanym. Kurs ten stanowi podstawę przygotowania się do oficjalnego egzaminu Norskprøve 2.

Podany poniżej czas kursu (54 h) obejmuje liczbę lekcji podczas trwania kursu, jednakże opanowanie całego materiału na poziomie A2 może wymagać poświęcenia większej ilości czasu. Jest to sprawa indywidualna.

Szacunkowy całkowity czas trwania kursu wynosi 124 godziny (wliczając czas pracy własnej).

Kurs dla średnio zaawansowanych A2 jest dostępny z udziałem lektorów mówiących w następujących językach: polski, angielski, niemiecki i francuski.

W celu otrzymania dodatkowych opcji językowych prosimy o kontakt.

Wymagania, jakie należy spełnić, aby móc wziąć udział w kursie A2:

 • ukończenie kursu języka norweskiego na poziomie A1,
 • uzyskanie znajomości języka norweskiego odpowiadającej poziomowi A1.

Cele kursu na poziomie średnio zaawansowanym niższym:

 • zdolność używania bardziej zaawansowanego języka,
 • rozumienie powszechnie używanych wyrażeń,
 • rozumienie niektórych z głównych tematów w wiadomościach,
 • zdolność wyrażania swoich upodobań i uczestniczenia w bezpośredniej wymianie informacji,
 • umiejętność uczestniczenia w rozmowie, która dotyczy wyrażania uczuć, reakcji i myśli,
 • uczeń powinien być w stanie wyrazić, że się na coś zgadza lub nie,
 • uczeń powinien umieć przeczytać proste teksty, plakaty i artykuły prasowe.

 

Na tym poziomie studenci powinni być w stanie zrozumieć prostą codzienną mowę oraz wypowiadać się na tematy związane z ich codziennym życiem. Powinni również móc uczestniczyć w rozmowach na tematy ogólnie znane, w których informacje są bezpośrednio wymieniane.


  Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, dotyczącymi polityki prywatności oraz regulaminu naszej strony: www.norint.eu/RODO