RODO

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679

z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku

z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu

danych – tzw. RODO – przekazujemy Ci podstawowe informacje

o przetwarzaniu Twoich danych:

 

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest Norwegian International Language School z siedzibą Mizerna 16, 34-440 Kluszkowce, numer identyfikacji podatkowej NIP: 7352798650.

We wszelkich sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych oraz realizacji praw wynikających z obowiązku ich ochrony możesz się z nami skontaktować:

– telefonicznie tel. 787 710 164 – przez formularz kontaktowy na stronie www.norint.eu – mailowo na adres: info@norint.eu

– pisemnie na adres naszej siedziby.

 

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe: – w celu przedstawienia naszej oferty na podstawie Twojej zgody lub Twojego zapytania ofertowego (podstawa z art.6 ust.1 lit. a RODO); – w celu wpisania na listę uczestników kursu języka obcego na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); – w celach analitycznych, tj. doboru odpowiedniego kursu językowego do Twoich potrzeb i Twojego poziomu;

– w celu wyceny kosztów świadczonych przez naszą firmę usług tłumaczeniowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– w celu optymalizacji naszych usług na podstawie Twoich uwag na ich temat, (podstawa z art.6 ust. 1 lit. f RODO); – w celu marketingu bezpośredniego, w tym analizy archiwalnych kampanii reklamowych. – w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Jakie dane przetwarzamy? Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych. Podanie tych danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu realizacji naszych usług edukacyjnych oraz tłumaczeniowych: a) dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, adres email, nazwa użytkownika Skype b) poziom zaawansowania znajomości języka obcego

c) pozostałe dane, które zostają nam przekazywane przez Państwa w celu realizacji wyceny oraz usługi tłumaczeniowej

Jak długo przetwarzamy dane osobowe:

W zależności od celu przetwarzania dane osobowe będą przechowywane

· przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, czyli na czas trwania kursu lub realizacji usługi tłumaczeniowej

· na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa

· a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez osobę której dane dotyczą zgody.

Komu powierzamy i udostępniamy dane osobowe:

Pozyskane dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z którymi współpracujemy. Twoje dane są przetwarzane wyłącznie w uzgodnionym z nami zakresie. Nasi podwykonawcy to inne szkoły językowe, nauczyciele u nas zatrudnieni lub prowadzący działalność gospodarczą, z którymi współpracujemy oraz biura tłumaczeniowe.

Dane osobowe możemy powierzyć do przetwarzania w naszym imieniu podmiotom realizującym dla nas usługi wspierające np. hostowane strony internetowej, wysyłka newslettera, świadczenie usług księgowych, obsługa prawna, obsługa serwisowa naszych systemów informatycznych.

Prawa które przysługują osobie której dane przetwarzamy:

Osoba fizyczna ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Osoba fizyczna ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).


    Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, dotyczącymi polityki prywatności oraz regulaminu naszej strony: www.norint.eu/RODO