Kurs języka norweskiego B1 - poziom średnio zaawansowany

W ramach kursu zapewniamy:

W ramach kursu zapewniamy:

 • 54 indywidualne lekcje (45-minutowe) z lektorem online,
 • dostęp do materiałów dydaktycznych “Mer Norsk” oraz e-booka (cyfrowy podręcznik),
 • stały dostęp do platformy edukacyjnej, poziom B1,
 • materiały edukacyjne (testy, gry, cyfrowe fiszki).

Szczegóły kursu:

Kurs B1 został przygotowany z myślą o osobach, które ukończyły kurs norweskiego na poziomie średnio zaawansowanym niższym A2. Przed przystąpieniem do kursu każdy uczeń jest proszony o wypełnienie testu oceniającego znajomość języka. Jego wyniki służą lektorowi jako wskazówka w indywidualnym prowadzeniu ucznia. Dla dokładniejszego określenia poziomu wiedzy ucznia może zaistnieć konieczność przeprowadzenia rozmowy z lektorem.

Kurs na poziomie B1 został stworzony jako kontynuacja kursu A2, również w oparciu o program nauki języka norweskiego oraz wiedzy ogólnospołecznej dla osób dorosłych (Lærerplan i norsk og samfunnskunnskap dla voksne”) ustanowiony przez VOX (Norweska Agencja ds. Kształcenia przy Ministerstwie Edukacji).

Kurs na poziomie średnio zaawansowanym koncentruje uwagę ucznia na utrwalaniu i poszerzaniu zdobytej wcześniej wiedzy. Obejmuje naukę struktur zdaniowych, coraz bardziej skomplikowanych wyrażeń dnia codziennego, a także poszerzoną naukę czytania, pisania i używania języka norweskiego w praktyce. Dodatkowo uczeń coraz lepiej poznaje społeczne zwyczaje oraz styl życia w Norwegii. Po ukończeniu tego kursu uczeń powinien być w stanie uczestniczyć w rutynowych rozmowach na poziomie średnio zaawansowanym. Stanowi on też podstawę przygotowania się do oficjalnego egzaminu Norskprøve 3.

Podany poniżej czas kursu (54 godz.) obejmuje liczbę lekcji podczas trwania kursu, jednakże opanowanie całego materiału na poziomie B1 może wymagać poświęcenia większej ilości czasu. Jest to sprawa indywidualna.

Szacunkowy całkowity czas trwania kursu wynosi 144 godziny (wliczając czas pracy własnej).

Kurs dla średnio zaawansowanych B1 jest dostępny z udziałem lektorów mówiących w następujących językach: polski, angielski, niemiecki i francuski.

W celu otrzymania dodatkowych opcji językowych prosimy o kontakt.

Wymagania, jakie należy spełnić, aby móc wziąć udział w kursie B1:

 • ukończenie kursu języka norweskiego na poziomie A2,
 • uzyskanie znajomości języka norweskiego odpowiadającej poziomowi A2.

Cele kursu na poziomie średnio zaawansowanym:

 • zdolność rozumienia przez ucznia jasno przekazanych komunikatów dotyczących spraw znanych mu z domu, pracy, szkoły, itp.
 • zdobycie na tyle bogatego słownictwa, aby móc podejmować tematy życia codziennego,
 • umiejętność wymawiania większości norweskich słów w sposób wyraźny i zrozumiały,
 • coraz lepsza zdolność do prowadzenia płynnej rozmowy, przerywana jednakże poszukiwaniem właściwych słów i struktur gramatycznych,
 • umiejętność prawidłowego korzystania z najczęściej używanych wzorców gramatycznych, które były wielokrotnie ćwiczone (uczeń powinien opanować zdolność posługiwania się przysłówkami czasu, przedrostkami określonymi i nieokreślonymi w celu precyzyjnego konstruowania wypowiedzi),
 • zdolność wyrażania swoich upodobań i bezpośredniej wymiany informacji.


  Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, dotyczącymi polityki prywatności oraz regulaminu naszej strony: www.norint.eu/RODO