Bergenstest – poziom B2/C1

Egzamin pisemny przeznaczony dla cudzoziemców zamierzających w Norwegii studiować, a także ubiegających się o pracę na stanowiskach wymagających wyśmienitej znajomości języka (np. lekarzy, farmaceutów, nauczycieli, prawników itp.) oraz dla obywateli norweskich, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą.

Egzamin ustny został opracowany głównie dla pracowników służby zdrowia oraz innych cudzoziemców, którzy ubiegając się o przyjęcie na studia lub pracę w Norwegii są zobowiązani udokumentować umiejętność mówienia w języku norweskim na poziomie zaawansowanym.

Egzamin pisemny składa się z dwóch dwuipółgodzinnych bloków podzielonych na pięć mniejszych części:

Blok I:

 • Czytanie ze zrozumieniem: trzy teksty, 28-32 pytań otwartych i pytań wielokrotnego wyboru.
 • Słuchanie: 25 pytań wielokrotnego wyboru.
 • Streszczenie odsłuchanego wywiadu.

Blok II:

 • Gramatyka, słowa i zwroty: 30 zadań.
 • Wypracowanie: jedno pytanie opisowe.

Terminy egzaminu w 2021 r. w Oslo (terminy egzaminów w pozostałych miastach są dostępne na stronie Folkenuniversitetet):

 • część pisemna: 10 kwietnia
 • część ustna: 6 luty, 24 kwietnia

Egzamin pisemny można zdawać w następujących norweskich miastach: Trømso, Alta, Bodø, Trondheim, Ålesund, Førde, Bergen, Haugesund, Stavanger, Arendal, Fredrikstad, Larvik i Oslo. Natomiast egzamin ustny w: Trømso, Trondheim, Ålesund, Bergen, Stavanger, Oslo.

Cena:

 • część pisemna: 2390 NOK
 • część ustna: 1090 NOK

Osoby, które nie mają możliwości przyjazdu do Norwegii, egzamin pisemny mogą zdawać za granicą, na specjalnych warunkach określonych przez ambasadę norweską.

Na Bergenstest można się zapisać tylko w wyznaczonym terminie na stronie folkeuniversitetet.no; rejestracja jest wiążąca.

Kandydaci mający problemy z dysleksją mogą się starać o dostosowanie zasad zdawania egzaminu do własnych potrzeb.

 


  Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, dotyczącymi polityki prywatności oraz regulaminu naszej strony: www.norint.eu/RODO