Regulamin szkoły kursy języka norweskiego

REGULAMIN SZKOŁY NORINT – NORWEGIAN INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL

Lekcje indywidualne:

 • po odbyciu pierwszej lekcji prosimy o informację, odnośnie decyzji o kontynuacji nauki oraz wybranej formie płatności
 • faktury za lekcje są wysyłane w wersji elektronicznej na maila z 7-dniowym terminem płatności, uczeń podejmując naukę w naszej szkole zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat za lekcje na podstawie otrzymywanych faktur
 • lekcje odwołane z min. 24h wyprzedzeniem będą realizowane w innym terminie, ustalonym przez ucznia bezpośrednio ze swoim nauczycielem
 • lekcje odwołane z późniejszym niż 24h wyprzedzeniem są traktowane jako lekcje „odwołane – płatne”
 • lekcje, na których uczeń nie był obecny, a nie zostały przez niego odwołane są traktowane jako lekcje „nieodwołane – płatne”
 • jeżeli kursant opuści lekcję, powinien jak najszybciej skontaktować się ze swoim nauczycielem w celu potwierdzenia dalszego uczestnictwa w kursie i terminu kolejnych zajęć
 • uczniowi przysługuje prawo dostępu do platformy edukacyjnej oraz udostępnionych na niej materiałów edukacyjnych, a także do podręcznika cyfrowego w trakcie trwania nauki ( w przypadku zaplanowanej przerwy w nauce uczniowi przysługuje dostęp do platformy edukacyjnej, ale nie przysługuje dostęp do podręcznika cyfrowego)
 • po zakończeniu nauki uczniowi, który odbył w naszej szkole min. 50 lekcji przysługuje prawo dostępu do platformy edukacyjnej oraz umieszczonych na niej materiałów edukacyjnych przez okres 12 miesięcy, a w przypadku odbycia mniejszej niż 50 ilości lekcji, przez okres 6 miesięcy
 • każdy uczeń podejmujący naukę w naszej szkole jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami technicznymi, potrzebnymi do prawidłowego funkcjonowania platformy edukacyjnej oraz do zaopatrzenia się w słuchawki
 • każdy uczeń przed odbyciem pierwszej lekcji otrzymuje mailowo instrukcję logowania się na swoje konto na platformie edukacyjnej i jest zobowiązany do zapoznania się z tą instrukcją i próbnego zalogowania się przed lekcją, a w razie jakichkolwiek problemów, do kontaktu z biurem szkoły w celu otrzymania pomocy
 • podstawowym narzędziem służącym do komunikacji podczas lekcji jest Skype, dlatego uczniowie przed podjęciem nauki proszeni są o instalację / aktualizację tego programu oraz terminowe przesłanie swojej nazwy użytkownika do biura szkoły w celu przekazania jej lektorowi, który następnie wysyła zaproszenie do „grona znajomych” na Skype, a uczestnik kursu musi je potwierdzić, aby o wyznaczonej porze nauczyciel mógł się z nim skontaktować
 • uczestnicy kursów online, którzy mają jakiekolwiek trudności z korzystaniem z platformy edukacyjnej, wirtualnej klasy lub z dostępem do podręcznika cyfrowego, mają obowiązek skontaktować się z nami jak najszybciej, tak aby wszelkie problemy mogły zostać rozwiązane przez naszych pracowników
 • oczekujemy od naszych uczniów punktualności oraz szacunku dla nauczycieli oraz personelu szkoły, którzy dokładają wszelkich starań, aby świadczone przez nas usługi świadczone były na wysokim poziomie
 • w razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości, czy też braku satysfakcji z naszych usług, bardzo prosimy o niezwłoczny kontakt z biurem szkoły, w celu wyjaśnienia tychże kwestii
 • w przypadku niezadowolenia z lekcji z danym lektorem, istnieje możliwość zmiany lektora, po wcześniejszym poinformowaniu biura szkoły i w miarę dostępności pozostałych lektorów
 • jeżeli lekcja nie odbędzie się powodu niezależnego od kursanta, szkoła Norint zobowiązuje się do zrealizowania jej w innym terminie, wybranym przez kursanta w porozumieniu z lektorem.

Lekcje dla 2 osób i kursy grupowe:

 • rejestracja na kurs jest wiążąca, uczestnik może zrezygnować z kursu do 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia; wówczas opłata za anulowanie kursu wynosi 50 euro, rezygnacja z kursu mniej niż 7 dni przed datą jego rozpoczęcia wiąże się z opłatą w wysokości 40% ceny całego kursu
 • w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie i nie powiadomienia nas o tym fakcie, nie zapewniamy zwrotu opłaty za kurs
 • faktury za lekcje są wysyłane w wersji elektronicznej na maila z 7-dniowym   terminem płatności, uczeń podejmując naukę w naszej szkole zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat za lekcje na podstawie otrzymywanych faktur
 • jeśli kurs nie rozpocznie się z powodu braku minimalnej wymaganej liczby uczestników lub z jakiegokolwiek innego powodu niezależnego od kursanta, szkoła Norint zobowiązuje się do zwrotu opłaty za kurs w całości, ewentualnie możemy zaproponować dołączenie do podobnego kursu, o ile takie rozwiązanie będzie satysfakcjonujące dla kursanta
 • przed rozpoczęciem kursu uczestnik powinien upewnić się, czy jego komputer/laptop i Internet spełniają minimalne standardy wymagane do uczestnictwa w kursie, jeśli nie ma takiej pewności, może zarezerwować darmowe próbne spotkanie lub przed zakupem całego kursu kupić jedną lekcję w celu zweryfikowania przydatności swojego sprzętu
 • kursant powinien uczestniczyć przynajmniej w 75% zajęć grupowych swojego kursu, nieobecność na lekcji któregoś z uczestników kursu spowalnia bowiem proces uczenia się całej grupy, gdyż nauczyciel musi powtarzać materiał, jeżeli kursant nie jest obecny na lekcji, powinien zapoznać się z przerobionym materiałem przed następnymi zajęciami w grupie
 • jeżeli kursant opuści lekcję, powinien jak najszybciej skontaktować się ze swoim nauczycielem w celu potwierdzenia dalszego uczestnictwa w kursie i terminu kolejnych zajęć.
 • uczestnicy kursów grupowych online w trakcie lekcji nie powinni mieć w pobliżu swojego komputera telefonów komórkowych z powodu zakłóceń, które mogą zostać przez nie wywołane, wszystkie dźwięki zostają przekazane przez Internet do innych osób obecnych w wirtualnej klasie
 • wszyscy uczestnicy kursów grupowych są zobowiązani przystąpić do testu oceniającego stopień znajomości języka przed pierwszą lekcją swojego kursu, a w niektórych przypadkach nauczyciel może również przeprowadzić z kursantem rozmowę w celu zapewnienia optymalnego podziału na grupy, zarówno test, jak i rozmowa są wliczone w cenę kursu
 • wszyscy uczestnicy kursów online muszą być obecni na pierwszych zajęciach swojego kursu albo przekazać nam pisemne zawiadomienie wyjaśniające powód ich nieobecności, kursantom nieobecnym na pierwszej lekcji z uzasadnionego powodu możemy zaoferować dodatkową lekcję, osoby, które nie powiadomią nas o swojej nieobecności na pierwszych zajęciach, zostaną usunięte z listy uczestników kursu i nie będą mogły więcej korzystać z oferty naszej szkoły
 • uczniowi przysługuje prawo dostępu do platformy edukacyjnej oraz udostępnionych na niej materiałów edukacyjnych, a także do podręcznika cyfrowego w trakcie trwania nauki ( w przypadku zaplanowanej przerwy w nauce uczniowi przysługuje dostęp do platformy edukacyjnej, ale nie przysługuje dostęp do podręcznika cyfrowego)
 • po zakończeniu nauki uczniowi, który odbył w naszej szkole min. 50 lekcji przysługuje prawo dostępu do platformy edukacyjnej oraz umieszczonych na niej materiałów edukacyjnych przez okres 12 miesięcy, a w przypadku odbycia mniejszej niż 50 ilości lekcji, przez okres 6 miesięcy
 • każdy uczeń podejmujący naukę w naszej szkole jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami technicznymi, potrzebnymi do prawidłowego funkcjonowania platformy edukacyjnej oraz do zaopatrzenia się w słuchawki
 • każdy uczeń przed odbyciem pierwszej lekcji otrzymuje mailowo instrukcję logowania się na swoje konto na platformie edukacyjnej i jest zobowiązany do zapoznania się z tą instrukcją i próbnego zalogowania się przed lekcją, a w razie jakichkolwiek problemów, do kontaktu z biurem szkoły w celu otrzymania pomocy
 • podstawowym narzędziem służącym do komunikacji podczas lekcji jest Skype, dlatego uczniowie przed podjęciem nauki proszeni są o instalację / aktualizację tego programu oraz terminowe przesłanie swojej nazwy użytkownika do biura szkoły w celu przekazania jej lektorowi, który następnie wysyła zaproszenie do „grona znajomych” na Skype, a uczestnik kursu musi je potwierdzić, aby o wyznaczonej porze nauczyciel mógł się z nim skontaktować
 • uczestnicy kursów online, którzy mają jakiekolwiek trudności z korzystaniem z platformy edukacyjnej, wirtualnej klasy lub z dostępem do podręcznika cyfrowego, mają obowiązek skontaktować się z nami jak najszybciej, tak aby wszelkie problemy mogły zostać rozwiązane przez naszych pracowników
 • oczekujemy od naszych uczniów punktualności oraz szacunku dla nauczycieli oraz personelu szkoły, którzy dokładają wszelkich starań, aby świadczone przez nas usługi świadczone były na wysokim poziomie


  Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, dotyczącymi polityki prywatności oraz regulaminu naszej strony: www.norint.eu/RODO