Nasze dziecko w norweskiej szkole – cz. 2

Wyjeżdżając do Norwegii, należy przede wszystkim zabrać ze sobą następujące dokumenty niezbędne do zapisania dziecka do szkoły:

 tłumaczenie przysięgłe na język norweski aktu urodzenia dziecka,
 dokument potwierdzający tożsamość – paszport,
 świadectwa szkolne oraz tłumaczenie przysięgłe na język norweski świadectwa szkolnego z ostatniego roku nauki w Polsce,
 w każdym przypadku wyjazdu z dzieckiem tylko jednego ze współmałżonków, należy zadbać o tłumaczenie przysięgłe na język norweski notarialnej zgody drugiego ze współmałżonków na wyjazd dziecka za granicę,
 kserokopię dowodu osobistego współmałżonka pozostającego w Polsce potwierdzoną notarialnie.

Ponieważ rok szkolny rozpoczyna się w Norwegii w połowie sierpnia, trzeba zacząć załatwiać wszystkie formalności z odpowiednim wyprzedzeniem. Pierwszym krokiem jest udanie się do urzędu gminy – kommunen i złożenie podania o przyjęcie dziecka do szkoły. Urzędnik odbiera od nas dane osobowe dziecka. Należy podać aktualny numer telefonu oraz adres e-mail. (Po wynajęciu mieszkania lub domu należy zadbać, aby nasze imię i nazwisko pojawiło się na skrzynce pocztowej, bo jeżeli to zaniedbamy, listonosz nie dostarczy oczekiwanej przez nas przesyłki.) Po otrzymaniu maila z kommunen trzeba skontaktować się z urzędem, najlepiej telefonicznie. Wtedy otrzymamy zaproszenie na spotkanie już w siedzibie szkoły. Należy udać się tam razem z dzieckiem. W takim spotkaniu uczestniczy przeważnie przedstawiciel gminy, dyrektor szkoły (en rektor) oraz polski nauczyciel.
Na spotkanie w szkole należy przynieść przyznany w Norwegii numer personalny dziecka, czyli norweski pesel – et personnummer/et fødselsnummer.

Aby otrzymać numer personalny dla dziecka, trzeba odpowiednio wcześnie zarejestrować się przez Internet na stronie www.udi.no i ustalić termin wizyty na policji osobno dla dziecka, osobno dla siebie. (Wchodzimy na stronę www.udi.no, na dole po prawej stronie wybieramy zakładkę Søknadsportalen. Na następnej stronie wybieramy na środku strony Opprett brukerkonto. Pojawia się strona Brukerregistrering, na której wpisujemy nasze dane osobowe. Tworzymy konto i otrzymujemy hasło. Po utworzeniu konta wybieramy zakładkę Timebestilling i umawiamy się na określony termin wizyty na policji).
W wyznaczonym terminie należy zgłosić się na policję razem z dzieckiem. Trzeba wziąć ze sobą umowę o pracę, umowę najmu lokalu, paszporty, akt urodzenia dziecka, zgodę współmałżonka na wyjazd dziecka za granicę, kserokopię dowodu osobistego współmałżonka. Dziecko otrzymuje zgodę na pobyt. Po tej wizycie otrzymuje się potwierdzenie rejestracji – registreringsbevis for EU/EØS-borgere. Następnie należy się udać do Skatteetaten, norweskiego urzędu podatkowego, i wziąć ze sobą registreringbevis dziecka oraz wszystkie inne dokumenty. Tam wypełniamy zgłoszenie przeprowadzki do Norwegii dla dziecka i mniej więcej po miesiącu zostaje nam przesłany jego numer personalny.

Im wyższy poziom znajomości języka norweskiego osiągnie dziecko przed wyjazdem, tym łatwiej i szybciej zintegruje się z innymi dziećmi w norweskiej szkole. Nie straci też pierwszego roku szkolnego nauki w Norwegii, który przy braku znajomości norweskiego z konieczności będzie w dużej mierze poświęcony na zdobywanie właściwych kompetencji językowych, na przykład w tak zwanej velkomstklasse/innføringsklasse.


    Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, dotyczącymi polityki prywatności oraz regulaminu naszej strony: www.norint.eu/RODO