Zarobki w Norwegii.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami, ile można zarobić, wyjeżdżając do pracy w Norwegii :-).

Minimalne stawki za godzinę:
Praca na budowie:
 Pracownik wykwalifikowany: 187,80 kr.
 Pracownik niewykwalifikowany bez doświadczenia w zawodzie: 168,80 kr.
 Pracownik niewykwalifikowany z co najmniej rocznym doświadczeniem w zawodzie: 176,00 kr.
 Pracownik poniżej 18 roku życia: 113,20 kr.

Pracownik wykwalifikowany to pracownik z atestowanym świadectwem zawodowym, albo odpowiadającym mu formalnym wykształceniem w zakresie wykonywanego zawodu. Pracownicy niewykwalifikowani, to tacy, którzy nie posiadają takich świadectw.
Powyższe stawki obowiązują od 08.05.2015.

Rolnictwo i ogrodnictwo:
Pracownicy zatrudnieni na stałe:
 Pracownik niewykwalifikowany: 131,05 kr
 Pracownik w wieku 16-17 lat: 97,65 kr
 Pracownik w wieku 17-18 lat: 101,65 kr
 Dodatek dla pracowników wykwalifikowanych: 10,- kr.
Pracownicy zatrudnieni jako pomoc w okresie wakacji lub w okresie zbiorów:
 Pracownik w wieku 16-17 lat: 89,65 kr
 Pracownik w wieku 17-18 lat: 92,65 kr
 Pracownik początkujący, zatrudniony na okres do 12 tyg, powyżej 18-go roku życia: 111,15 kr
 Pracownik zatrudniony na okres 12-24 tyg (3-6 mcy), powyżej 18-go roku życia: 116,65 kr
Pracownicy powyżej 18-go roku życia zatrudnieni ponad 6 miesięcy, mają mieć wynagrodzenie takie jak pracownik niewykwalifikowany zatrudniony na stałe.

Sprzątanie:
Pracownicy zatrudnieni do sprzątania mają mieć wynagrodzenie nie mniejsze niż 169,37 NOK za godzinę.
Pracownicy do 18-og roku życia mają mieć stawkę nie mniejszą niż 122,76 za godzinę.

Przemysł stoczniowy:
 pracownik wykwalifikowany: 160,15 kr
 pracownik wyspecjalizowany: 152,85 kr
 pomocnik: 145,64 kr
Z wyjątkiem pracowników zwerbowanych w danym miejscu pracy, zlecenia wymagające noclegu poza domem wynagradzane są dodatkiem do godzinnej stawki zasadniczej w wysokości:
 pracownik wykwalifikowany: 32,03 kr
 pracownik wyspecjalizowany: 30,57 kr
 pomocnik: 26,97 kr

Dodatek za pracę w nadgodzinach
Dodatek za pracę wykonywaną nadgodzinach to 50% godzinowej stawki zasadniczej. Za pracę wykonywaną ponad podstawowym czasem pracy w godzinach 21.00-06.00 oraz w niedziele i dni świąteczne dodatek ten wynosi 100% stawki zasadniczej.
Powyższe informacje pochodzą z Norweskiej Państwowej Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet), która prowadzi nadzór nad przestrzeganiem niniejszych przepisów.


    Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, dotyczącymi polityki prywatności oraz regulaminu naszej strony: www.norint.eu/RODO