Wymagania – ezaminy Norskprøven.

nauka języka norweskiego online

Egzaminy Norskprøven

Wymagania i zakres materiału:

Poziom A1/A2

  • podstawy z zakresu wymowy:  alfabet oraz literowanie wyrazów
  • podstawy z zakresu gramatyki: liczebniki, zaimki osobowe, określanie czasu i dat, przyimki miejsca, podstawowe i najpopularniejsze czasowniki modalne wraz z odmianą, odmiana czasownika w formie teraźniejszej oraz bezokolicznikowej, zaimki pytające i wskazujące, szyk zdania prostego oraz przeczenie, rzeczownik i jego rodzaje, pytania i odpowiedzi o godzinę, przymiotnik i jego odmiana, określanie liczby pojedynczej i liczby mnogiej, dopełniacz, czasy preteritum, presens perfektum, futurum, forma określona i nieokreślona rzeczownika wraz z zaimkami wskazującymi i podwójnym określeniem, liczba mnoga rzeczownika, spójniki współrzędne i podrzędne
  • podstawowe słownictwo: przedstawianie się, podstawowe informacje o sobie, rodzina, jedzenie, ubrania, zakupy, rzeczy codziennego użytku, słownictwo szkoła, stany i uczucia, ludzie, zawody, pogoda i klimat, ciało i zdrowie, rośliny, zwierzęta, sport i aktywność fizyczna, podróże, opis codziennej rutyny, dni tygodnia i miesiąca, kolory, określenie położenia, słownictwo związane z domem, mieszkaniem i wynajmowaniem, słownictwo związane z wizytą u lekarza, zawody

Zalecane podręczniki do nauki na tych poziomach:

„Ny i Norge”

„På vei”

Poziom A2/B1

Dodatkowo do powyższych:

  • krótkie odpowiedzi, zaimki dzierżawcze, odmiana czasownika, stopniowanie przymiotnika, zaimki osobowe, przysłówki czasu i miejsca, tryb rozkazujący, spójniki, stopniowanie nieregularne, kondisjonalis 1 i 2
  • słownictwo związane z nauką w Norwegii, szukaniem pracy i czynnościami z życia codziennego i zawodowego, słownictwo z zakresu obchodzenia uroczystości i wizyt np. w restauracji, media, rozmowa przez telefon, wyrażanie opinii, słownictwo związane z przyjaźnią, państwem opiekuńczym i równouprawnieniem

Zalecane podręczniki do nauki na tych poziomach:

 „Ny i Norge”

Poziom B1/B2

Dodatkowo do powyższych:

  • budowanie słów złożonych,  wyrażenia przyimkowe (faste uttrykk),  mowa zależna, strona bierna i czynna,  presens partisipp, perfektum partisipp, parafrazy , det – setninger, orzeczniki zdaniowe, pluskvamperfektum, presens futurum perfektum, preteritum futurum
  • słownictwo obejmujące: edukację wyższą, zakres prawny i sądowniczy, wymiar karny, ważne kwestie społeczne i problemy z jakimi mierzy się społeczeństwo ( wolność słowa, ubóstwo, dyskryminacja, emigracja)

Zalecane podręczniki do nauki na tych poziomach:

„Klart dett”

„Det går bra”

Przykładowe ćwiczenia, z którymi można się spotkać podczas egzaminów:

Poziomy Czytanie Link Słuchanie Link
A1/A2 Wybierz zdjęcie /tekst.   Zaznacz synonim.   Wybierz właściwą odpowiedź. Leseforståelse nivå A1–A2 – Kompetanse Norge Kliknij we właściwe miejsce na zdjęciu.   Wybierz zdjęcie.   Zaznacz właściwą odpowiedź.   Lytteforståelse nivå A1–A2 – Kompetanse Norge
A2/B1 Wybierz właściwy tekst.   Wybierz poprawną odpowiedź.   Zaznacz synonim.   Leseforståelse nivå A2–B1 – Kompetanse Norge Zaznacz właściwy element zdjęcia.   Wybierz właściwe zdjęcie.   Zaznacz odpowiedź .   Lytteforståelse nivå B1–B2 – Kompetanse Norge)   Lytteforståelse nivå A2–B1 – Kompetanse Norge
B1/B2 Dopasuj części tekstu   Zaznacz właściwą odpowiedź   Zadanie z lukami   Zaznacz synonim Leseforståelse nivå B1–B2 – Kompetanse Norge Zadanie wielokrotnego wyboru   Zadanie z lukami Lytteforståelse nivå B1–B2 – Kompetanse Norge)
Poziomy Pisanie Link Mówienie Link
         
A1/A2 Napisz wiadomość.   Opisz obrazek (50-80 słów).   Napisz na znany temat  (80-200 słów).   Flexite – Kandidatsider (flexiteexam.com) Opowiedz o sobie.   Opisz obrazek.   Rozmowa na jeden z wybranych tematów. eksempler-pa-oppgaver-i-delproven-i-muntlig-kommunikasjon-niva-a1-a2-bokmal—26.01..pdf (kompetansenorge.no)
A2/B1 Opisz obrazek (80-100 słów)   Wyraź zdanie (80 słów lub więcej).   Napisz na znany temat (80-200 słów).   Flexite – Kandidatsider (flexiteexam.com) Opowiedz/ Opisz.   Wyraź zdanie z uzasadnieniem.   Rozmowa z drugim kandydatem. eksempler-pa-oppgaver-i-delproven-i-muntlig-kommunikasjon-niva-a2-b1-bokmal.pdf (kompetansenorge.no)
B1/B2 Wyraź opinie (80 słów lub więcej).   Wyraź własną opinię z uzasadnieniem  250-350 słów (250-350 słów). Flexite – Kandidatsider (flexiteexam.com) Wypowiedź na dany temat z uzasadnieniem poglądów.   Rozmowa z drugim kandydatem z uzasadnieniem poglądów.     Title (kompetansenorge.no)

Poziom C1

Poza wszystkim wymienionym wcześniej zagadnieniami, warto zwrócić uwagę na pogłębienie zakresu słownictwa: różnice kulturowe, synonimy, wyrażenia przyimkowe, ale także wiedzy ogólnej.

Do ćwiczenia i rozwijania zdolności wraz z kompetencjami językowymi polecam szczególnie książki Cecilie Lønn, niektóre dostępne w formie e- booków, bądź do kupienia w formie papierowej lub kursu internetowego.

Poniżej zamieszczamy link do przykładowych zadań na tym poziomie:

Flexite – Kandidatsider (flexiteexam.com)

Zostawiam także link do źródeł, gdzie można znaleźć więcej podręczników i źródeł do nauki na wybranych poziomach:

Nettressurser for å lære norsk – Kompetanse Norge

Eksempeloppgaver Norskprøven – Enovate AS


    Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, dotyczącymi polityki prywatności oraz regulaminu naszej strony: www.norint.eu/RODO